Bäckebrons Sågverk sedan 1903

Vår styrka ligger i storleken! Vi är ett mindre, flexibelt sågverk som sågar 50 000 m3 klentimmer med toppdiameter från 12 cm upp till 21 cm. Vår produktion kan enkelt kundanpassas, vi kan såga små serier och serier med speciella dimensioner, vi kan även hyvla efter kundens önskemål. Vi står för hög kvalitet, personlig service och leverans i tid.

Våra certifieringar är kundens trygghet! Vi innehar PEFC- och FSC® (C143915)-certifikat samt är godkända av Jordbruksverket och kan använda deras märkning för godkända, sågade trävaror.

Vi finns mitt i hjärtat av Fryksdalen, ungefär 5 mil nordväst om Karlstad och drygt 2 mil söder om Sunne utmed europaväg 45. Vi har bra kommunikationer i form av 5 mil till närmaste hamn, 4 mil till flygplats samt direkt anslutning till järnväg, Fryksdalsbanan.

Produkter

Vi levererar både furu och gran i både standardkvaliteter och kundanpassade sorteringar. Vi innehar PEFC och FSC®. Våra standard 2-ex dimensioner visas i tabellen nedan, andra dimensioner offererar vi gärna på förfrågan.

Som regel torkar vi till fuktkvot 14% panel och 17% klädsel, men kan även offerera andra fuktkvoter då vi har hög torkkapacitet. Medellängder ligger emellan 4,0 och 5,0 m med dagens aptering, beroende på timmerklass och virkeskvalitet.

 

Skeppningsmärken

B * S  O/S+V
B + S  SF
B – S  VI
B ◊ S  Schaal

Prestandadeklaration

Konstruktionsvirke av gran, enligt EN 14081-1

Läs deklarationen på svenska här
Läs deklarationen på engelska här

Biprodukter

Cellulosaflis till massaindustrin och övrig flis till värmeverken.

 

 

 

 

MILJÖ & RÅVAROR

 

 

 

Affärsidé

Vår affärsidé är att förädla det fina värmländska klentimret till panel- och klädselvaror som används både inomhus och utomhus.

Vi sågar enbart 2-ex log, använder enbart kammartork och vandringstork. Vi har den senaste kameratekniken (Finscan) för sortering av vårt virke.

Vi är certifierade enligt PEFC och FSC®.
Fråga efter våra certifierade produkter.

Download PEFC™ certificate » Download FSC® certificate » Download COC-certifikatsrapport» Download Revisionsrapport PEFC»

Vår miljöpolicy

Bäckebrons Sågverk skall bedriva en miljöanpassad verksamhet där målet skall vara att i första hand begränsa den egna verksamhetens miljöpåverkan. Detta innebär också att våra leverantörer och deras produkter, förpackningar och återvinningssystem inbegrips i miljöarbetet.

1. Miljöhänsyn tas vid alla beslut.

2. Vi skall beakta lagar och förordningar som ett minimikrav; samt bedriva ett ständigt förbättringsarbete.

3. Samtliga anställda skall involveras i att bedriva ett ständigt miljöarbete.

4. Vår målsättning är att våra leverantörer skall bedriva ett aktivt miljöarbete. Vi är PEFC och FSC® (C143915) spårbarhetscertifierade vilket vi även kräver utav våra råvaruleverantörer.

5. Tillsammans med producenterna medverka till att lösa eventuell återvinningsproblematik.

6. Att minska energiförbrukningen skall ha en hög prioritet i det fortsatta miljöarbetet.

Social Policy Arbetsmiljöpolicy Miljöpolicy


Lokal skog

Timret vi förädlar kommer från skogarna kring västra/norra Värmland och södra Dalarna. Bland de viktigaste egenskaperna är att timret är långt, rakt, tätvuxet och friskkvistigt. Därför satsar vi på att bli en av de bästa leverantörerna som finns på marknaden till råvaror som ska hyvlas till panel och klädsel.

 MARKNAD


Våra kunder finns i området där man har en tradition med att bygga och leva med trä, i synnerhet området där man ställer höga krav på virkeskvalitet. Vi tycker om att köpa-förädla-sälja lokalt och ser både Sverige och Norge som våra hemmamarker, med enkel kommunikation, korta restider och korta frakter med begränsad miljöpåverkan.

Förutom Sverige och Norge befinner sig våra kunder i och omkring Alperna i centrala Europa; Tyskland, Österrike, Schweiz och Frankrike. Vi tror dessutom att vi ska vara representerade på viktiga marknader för svenska sågindustrin, så som UK, Benelux, Polen, Nordafrika och Asien.

 

Bäckebrons Sågverk AB
Bäckebron 140, 686 95 V. Ämtervik

 

 

Anders Oskarsson
Produktionschef

Tel 076 – 171 11 58
anders.oskarsson@backebronssagverk.se

Anton Oskarsson
Försäljningschef

Tel 073-532 71 56
anton.oskarsson@backebronssagverk.se

 

 

Stefan Gillberg
VD

Tel. 072 – 200 45 85
stefan.gillberg@backebronssagverk.se

Oliver Skoglund
Ekonomi
Tel. 072 – 202 95 06
oliver@backebronssagverk.se

Johan Sakari
Råvaruchef
073 – 517 56 55
johan@balung.se

Lars Mattsson
Råvara
072-550 07 94
larsm@balung.se